22. EVROPSKÝ DEN MELANOMU V ČESKÉ REPUBLICE 2. – 31. 5. 2022

Místo konání: ambulance dermatologů

Seznam lékařů: zde

Evropský den melanomu (EDM) je osvětová akce iniciovaná skupinou belgických kolegů v roce 1999. Měla jsem to štěstí, že jsem byla u jejího zrodu, tj. u prezentace Dr. Thomase Maselise výbodu Evropské akademie dermatovenerologie (EADV) zimě 2000. Tehdy se EADV rozhodla, že bude pořádat v Evropě vždy jeden den v roce bezplatné vyšetření kůže s cílem odhalení kožních nádorů. EDM byl od svého počátku pořádán jako vyšetření pacienta v ordinaci dermatologa, ale velký zájem o toto vyšetření vedl k masovým akcím pod širým nebem. Tak i v ČR se od roku 2007 pořádá např. Stan proti melnaomu. Praktickým dopadem je trvalý nárůst počtu diagnostikovaných kožních nádorů, ale současně jejich odhalení o počínajících fázích. V posledních letech s pandemií Covid19 se zájem o vyšetření nádorů obecně snížil, což pozorují dermatologové ve svých ambulancích. Právě proto bychom měli nyní společně věnovat mnohem větší pozornost prevenci.

Navštivte svého dermatologa a nechte si vyšetřit pigmentová znaménka.

V úctě,

Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA, koordinátorka EDM v ČR od roku 2001