Kalendář vzdělávacích akcí


Logem ČADV označené akce jsou pořádány Českou akademií dermatovenerologie. Na tyto akce je možné žádat o cestovní grant (žádost zaslat do sekretariátu ČADV: cadv@dermanet.eu). Podmínkou získání grantu je aktivní účast, dedikace grantu ČADV a následné zveřejnění odborného sdělení v časopise Česká dermatovenerologie.

 

 7. – 11. 9. 2022
31. EADV CONGRESS

Místo konání: Milan (Italy)
Pořadatel: Evropská akademie dermatovenerologie
Kontakt: www.eadv.org

29. 9. – 1. 10. 2022
33. IUSTI EUROPE CONGRESS (on-line)

Místo konání: Tbilisi (Georgia)
Pořadatel: IUSTI Europe
Kontakt: iusti-europe2022.org


7. 10. 2022
DERMAGUIDE – KLINICKÉ POSTUPY V DERMATOLOGII

Místo konání: Praha
Pořadatel: Česká akademie dermatovenerologie

Kontakt: cadv@dermanet.eu, www.dermanet.eu


14. – 15. 10. 2022
PODZIMNÍ ŠKOLA DERMATOHISTOPATOLOGIE

Místo konání: Plzeň, Bioptická laboratoř
Pořadatel: Česká akademie dermatovenerologie, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB

Kontakt: cadv@dermanet.eu, www.dermanet.eu


25. 11. – 26. 11. 2022
XVIII. SJEZD SAD
Místo konání: Praha
Pořadatel: Sdružení ambulantních dermatologů
Kontakt: sadcr.com 

 

DO DIÁŘE:

Rok 2023
26. – 27. 5. 2023
29. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES

Místo konání: Brno
Pořadatel: Česká akademie dermatovenerologie
Kontakt: cadv@dermanet.eu, www.dermanet.eu

Rok 2026
37. IUSTI EUROPE CONGRESS

Místo konání: Praha
Pořadatel: IUSTI Europe
Kontakt: cadv@dermanet.eu
 

 

Portál moderní dermatologie pro laickou veřejnost: WWW.DERMANET.CZ

Portál pro odbornou veřejnost: WWW.DERMANET.EU