IUVENTUS DERMATOLOGICUM - PRO REZIDENTY

 

MÍSTA ATESTACÍ Z DERMATOVENEROLOGIE 2022 – 2027 (PŘEDBĚŽNÉ)

Rok

Jarní termín

Podzimní termín

 

   

2022

LF UP Olomouc

LF UO Ostrava

2023

LF UK Plzeň

2. LF UK Praha

2024

LF MU Brno

LF UK Hradec Králové

2025

3. LF UK Praha

1. LF UK Praha

2026

LF UP Olomouc

LF UO Ostrava

2027

LF UK Plzeň

2. LF UK Praha