Výbor a revizní komise ČADV

Výbor

Předsedkyně

prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha, tel./fax: 266 082 359, dermatology@bulovka.cz., hercogova@gmail.com

Místopředsedové

  • prim. MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D., I. Dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU, miroslav.necas@fnusa.cz 
  • prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc., Centrum dermatologické angiologie, Praha, strejcek@ri.ipex.cz

Vědecký sekretář

prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., I. Dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Dermatovenerologická klinika FN Brno a LF MU, vladimir.vasku@fnusa.cz

Pokladník

MUDr. Darina Zelenková, dclinic, Praha, darunice@centrum.cz

 

Revizní komise

Předseda

As. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.,I. Dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Dermatovenerologická klinika FN Brno a LF MU, veronika.slonkova@fnusa.cz

Členové

  • Ing. Josef Pohůnek, Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků, o.s., Praha, pohunek@gmail.com 
  • Prim. MUDr. Marie Policarová, Kožní oddělení, Nemocnice Jihlava, Jihlava, policarovam@nemji.cz 
  • prim. MUDr. Hana Tomková, Ph.D., Kožní oddělení, Baťova krajská nemocnice, Zlín, tomkova@bnzlin.cz

 

Sekretariát
Jakub Tichý
V.M.EST, a.s.
Boleslavova 17, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 215 542
email: jakub.tichy@vmest.cz