O akademii

  

Česká akademie dermatovenerologie

je občanské sdružení, nezisková organizace, která navazuje na cíle obecně prospěšné společnosti stejného jména. Jejími dvěma hlavními cíli jsou vzdělávání v oboru dermatovenerolo­gie a prezentace oboru v ČR a v zahraničí.

Těšíme se na Vaše připomínky i další spolupráci s Vámi všemi.

prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., předsedkyně České aka­demie dermatovenerologie

Česká akademie dermatovenerologie měla k 31.12.2021 celkem 576 členů, z toho 390 kolegů zaplatilo k 22.5.2022 členské příspěvky na rok 2022.

Česká akademie dermatovenerologie měla k 31.3.2020 celkem 806 členů.

Je kolektivním členem dvou nejvýznamnějších mezinárodních organizací:

International League of Dermatological Societies


   


European Academy of Dermatology and Venereology