Podpořte svým hlasem kandidátku ČADV na pozici "Board Representative EADV of the Czech Republic" MUDr. Annu Jirákovou, Ph.D.
Milí kolegové,
rádi bychom vás informovali, že Česká akademie dermatovenerologie má nově fb stránku. Prosíme, přihlašte se, abyste mohli sledovat novinky v našem oboru.
První zprávou je zveřejnění kandidátů do Výboru a Revizní komise České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP. Víme, že vedení ČDS potřebuje změnu. Důvody naleznete v přiloženém materiálu (ZDE), vytvořeném na základě vašich postřehů, otázek a komentářů. 
Děkujeme vám všem předem za vaši podporu, které si velmi vážíme.
 

 

VOLBY ČESKÉ DERMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP - KROK ZA KROKEM

Výbor České dermatologické společnosti ČLS JEP (ČDS ČLS JEP) vyhlásil volby do výboru a revizní komise dne 11.5.2023. Stanovil volební komisi, která dosud neinformovala všechny členy ČDS ČLS JEP s informací, že volby budou a jak postupovat. Informace jsou pouze umístěny na webu www.derm.cz. Volby proběhnou jednokolově, kombinovanou formou – elektronicky i prezenčně. Volit a být volen může pouze řádný člen, který bude členem ČDS ČLS JEP ke dni 15.8.2023.

Prosím, VOLTE VŠICHNI ELEKTRONICKY, jako členové většiny odborných společností ČLS JEP.

1.      Napište na mail: hanusova@cls.cz (v předmětu mailu uveďte text „CDS – chci volit elektronicky“ (nejdéle do 15.8.2023).

2.      Proveďte kontrolu své e-mailové adresy přihlášením se do členského profilu nebo vznesením dotazu na Centrální evidenci členů ČLS JEP, z.s., (cle@cls.cz,  tel. 224 266 223, nejdéle do 15.8.2023).

3.      Je-li potřebné provést opravu vaší e-mailové adresy, sdělte to na adresu: cle@cls.cz (nejdéle do 15.8.2023).

CHCETE BÝT ZVOLENI DO VÝBORU NEBO REVIZNÍ KOMISE ČDS ČLS JEP?

4.      Napište na mail: hanusova@cls.cz (v předmětu mailu uveďte text „Návrh kandidátů do voleb CDS“ (od 1.8.2023 do 15.8.2023).

5.      Navrhněte kandidáty zvlášť do výboru (max. 11), revizní komise (max. 3). Můžete navrhnout sami sebe. Navržený kandidát musí být řádným členem společnosti a musí s kandidaturou do příslušného orgánu předem souhlasit.

6.      Souhlas navržených kandidátů zajistí předem navrhující a ověří ho volební komise. Řádný člen může kandidovat jak do výboru, tak do revizní komise.

7.      Kandidátní listinu zveřejní volební komise od 18.8.2023 do 25.8.2023 na www.derm.cz.

8.      Voliči obdrží elektronickou výzvu z adresy noreply@greception.com.  

9.      Elektronickou volbu lze provést od 7.9.2023 od 17.00 hod. do 10.9.2023 23.59 hod.

10.   Kdo se nepřihlásí do 15.8.2023 k elektronické volbě (viz body 1. – 3.), může volit pouze prezenčně dne 7.9.2023 od 9.00 do 16.00 hod. v časech uvedených v programu Konference k 100. výročí ČDS ČLS JEP.

IUVENTUS DERMATOLOGICUM

Postgraduální vzdělávání rezidentů

  • PRO REZIDENTY – TERMÍNY ZKOUŠEK
  • ZKOUŠKY PO KMENI V ROCE 2020 (PŘEDBĚŽNÉ)
  • ATESTACE Z DERMATOVENEROLOGIE 2020
  • MÍSTA ATESTACÍ Z DERMATOVENEROLOGIE 2021 – 2022
více informací

KNIHY A ODBORNÉ PUBLIKACE

Hercogová J. et al. Klinická dermatovenerologie, 1. a 2. díl


více publikací naleznete zde: KNIHY, ČASOPISY, NOVINKY A ZPRAVODAJE

Zdravotnická zařízení

MAPA ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Klikni na kraj a zobraz seznam zdravotnických zařízení.

Kalendář vzdělávacích akcí

26.Národní dermatologický kongres

Více informací o kongresu naleznete na drese: www.dermasympozium.cz

Více informací

Evropský den melanomu v České republice

Termín konání akce 20. 09. 2021
pořádá: ČADV, Dermatovenerologická
klinika 2. LF UK a NNB

Více informací