Úvodní slovo

Úvodní slovo předsedkyně České akademie dermatovenerologie

Milé kolegyně, milí kolegové,
Česká akademie dermatovenerologie byla založena 9.1.2009. Jejím posláním je od počátku vzdělávání, reprezentace a medializace dermatovenerologie. Je pro mne ctí vést tuto neziskovou odbornou společnost, neboť ve vzdělávání kolegů i veřejnosti vidím smysl své práce. Po Sametové revoluci jsem začala od roku 1995 pořádat Pražské dermatologické konference, které se postupem času staly jediným národním dermatologickým kongresem. Nezůstalo jen u kongresů s obecnými tématy interdisciplinárními, ale postupem času jsme začali pořádat i kongresy estetické medicíny, melanomu či vzácných nemocí. Od roku 2016 pořádáme i kongres venerologický. Víme, že zvláštní edukační programy jsou třeba pro kolegy, kteří se připravují k atestaci, tedy pro rezidenty. Pro ně jsem nejprve začali organizovat dříve neexistující kurzy histopatologické u mnohohlavého mikroskopu, které se pro velký zájem změnily v kurzy využívající moderní počítačovou techniku. Od roku 2015 jsme rozšířili kurzy o monotematické, věnované problematice obtížným nebo málo prezentovaným otázkám. Na Dermatovenerologické klinice 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce jsme navíc začali pořádat předatestační týdenní kurzy.

Nedílnou součástí edukace je vydávání odborného časopisu Česká dermatovenerologie, nyní již 10. rokem. Časopis přináší uceleně zpracovaná témata, doporučené diagnostické a léčebné postupy, ale i původní práce a kazuistiky, je platformou výměny odborných názorů, která je komerčně nezávislá.

Akademie vydala i další monografie: Kružicová Z. Dějiny dermatovenerologie na pražských lékařských fakultách v letech 1790-1945, ISBN: 978-80-260-7014-6; Hercogová J., Kacerovská D. Dermatohistopatologie pro rezidenty 2015 a Dermatohistopatologie 2020.

Vyvrcholením společné práce je vydání česko-slovenské učebnice Hercogová J. et al. Klinická dermatovenerologie. 2019, 1. a 2. díl, Mladá fronta, 1736 stran, ISBN: 978-80-204-5311-1 a 978-80-204-5549-9. Spoluautory učebnice je 76 kolegů ze všech českých a dvou slovenských klinik. Jde o komplexní učebnici dermatovenerologie, která dosud v takovém rozsahu publikována v češtině či slovenštině dosud nebyla. V obou dílech je 1658 barevných klinických fotografií, 256 histopatologických fotografií a 540 tabulek. Učebnice je určena pro dermatovenerology k atestaci, ale i pro další specialisty a zájemce o tento obor.

Reprezentace dermatovenerologie u nás i v zahraničí je logickou součástí naší práce, kolegové z výboru Akademie jsou významnými reprezentanty české, evropské a světové dermatovenerologie (Prof. Vašků je členem výboru European Academy of Dermatovenereology, Prim. Strejček je předsedou České flebologické společnosti, Prof. Hercogová byla prezidentkou European Academy of Dermatology and Venereology.

O medializaci oboru se snažíme trvale, zejména pořádáním Evropského dne melanomu v ČR od roku 2001, pořádáním tiskových konferencí, vydáváním edukačních materiálů pro pacienty atd.

Česká akademie dermatovenerologie si tak postupně vydobyla své nezastupitelné místo mezi odbornými společnostmi. Vzdělává kolegy dermatology i další specialisty. Je to společnost pro vás, kteří hledáte seriózní informace. Je radostí je vám nabídnout.

Vítejte na stránkách portálu moderní dermatologie!