Iuventus Dermatologica – vzdělávací fond

 

Komu je vzdělávací fond určen?

1. Rezidentům, tj. dermatovenerologům zařazeným do předatestační přípravy v oboru dermatovenerologie, dětské dermatovenerologie a korektivní dermatologie (od termínu zařazení do oboru do termínu složení atestační zkoušky)
2. Členům České akademie dermatovenerologie

 

K čemu je vzdělávací fond určen?

1. K úhradě poplatků za stáže na akreditovaných pracovištích.
2. K úhradě poplatků za povinné kurzy (pořádané např. IPVZ).
3. K úhradě registračních poplatků na odborné vzdělávací akce (kongresy, semináře) s aktivní účastí.
4. K úhradě nákladů spojených s publikací vlastních studií, příp. článků v prestižních časopisech.
5. K úhradě dalších nákladů spojených s postgraduálním vzděláváním na akcích podporovaných ČADV.

 

Jak o finanční podporu žádat?

1. Vyplnit žádost (www.dermanet.eu) – formulář žádosti ke stažení ZDE.
2. Zaslat žádost do sekretariátu ČADV mailem na cadv@dermanet.eu
3. Do 14 dnů obdržíte rozhodnutí o tom, zda Vaše žádost byla kladně vyřízena (vyřazeny budou jen žádosti neúplné nebo nesplňující podmínky nebo žádosti došlé po vyčerpání celé výše prostředků určených na kalendářní rok.
4. Zaslat účetní doklad o absolvované stáži, o úhradě poplatku atd. nebo bankovní spojení k jeho úhradě k rukám MUDr. Jany Třešňák Hercogové (cadv@dermanet.eu) nebo Dermatologie Prof. Hercogové, sro., Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8

Povinností úspěšných žadatelů bude napsat krátkou zprávu o absolvovaném školení do časopisu ČADV.