EADV

ČLENSTVÍ V EADV PRO ČLENY ČADV ZDARMA

Česká akademie dermatovenerologie nabízí svým členům jako jednu z výhod úhrada členství v European Academy of Dermatology and Venerology (EADV).

Postup:

Zájemce o členství v EADV nebo člen EADV, který žádá proplatit roční členský příspěvek do EADV ve výši:

150 eur (dermatovenerolog s atestací a/nebo dermatovenerolog nad 35 let)

50 eur (rezident – dermatovenerolog do 35 let)

Každý si sám zaplatí členský poplatek v EADV do 31. ledna příslušného roku plus uhradí členství v ČADV do 31. ledna příslušného roku ve výši 1.000 Kč (bez rozdílu atestace a věku).

Potvrzení o zaplacení – fakturu od EADV zašlete, prosím, na adresu cadv@dermanet.eu.

Poplatek bude uhrazen podle kurzu eur k 31. 1. příslušného roku na váš účet - pokud neuvedete jiný účet, bude vám proplacení zasláno na účet, ze kterého jste hradili členství v ČADV.